Начало | Услуги | Онлайн консултации | Професионален опит | Тарифа | Контакти | Полезни връзки | English
 

Услуги

Наказателно право

Гражданско право

 • Правни консултации по гражданско-правни въпроси

 • Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни дела

 • Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство

 • Абонаментно правно обслужване на търговски дружества

 • Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус

 • Изготвяне на договори

Търговско  право

 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на търговски дружества и еднолични търговци

 • Данъчна и БУЛСТАТ регистрация

 • Сделки с търговски предприятия

 • Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки

 • Консултации по банкови сделки

 • Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози

Облигационно право и събиране на вземания

 • Изготвяне на всякакви видове договори ;

 • Представителство при правни спорове;

 • Прехвърляне на вземания и задължения, обезпечения;

 • Събиране на вземания въз основа на съдебни и несъдебни основания;

 • Процесуално представителство пред държавен съдебен изпълнител и пред частен съдебен изпълнител;

 • Защита срещу съдебно изпълнение и др.

 

 
Начало | Услуги | Онлайн консултации | Професионален опит | Тарифа | Контакти | Полезни връзки | English
 
Дизайн и поддръжка : www.vsi4ko.net © 2006 Всички права запазени . Обратно към върха на страницата